Zespół

Rozmus

dr Andrzej Rozmus

Kierownik Zakładu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z tematyki związanej ze szkolnictwem wyższym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: socjologii edukacji, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020″ kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010 -2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie. W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Twórca współpracujący z Polskim Radiem. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego i pływa; entuzjasta TRX, Gran Turismo na PS3, prozy Sapkowskiego i Pilipiuka oraz grupy Coldplay.

Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauczania WSIiZ

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Socjologia marketingu
 • Polityka społeczna
 • Kształtowanie i badanie opinii publicznej
 • Metody badań medioznawczych
 • Negocjacje
 • Bezpieczeństwo społeczne

 

   
 Olga Kurek dr Olga Kurek – Ochmańska

 

Sekretarz Zakładu

Dyrektor „Rzeszowskiej Akademii Inspiracji”. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a od lutego 2009 jest stałym współpracownikiem w Samodzielnym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ. Od września 2013 pełni funkcję Pełnomocnika Prorektora ds. Nauczania ds. Studentów Uzdolnionych. Ponadto: członek redakcji naukowego kwartalnika elektronicznego „Komunikacja Społeczna”, redaktor czasopisma dla rodziców uczniów szkół średnich „Klucz do Przyszłości”, opiekun Filmoznawczego Koła Naukowego, sekretarz Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym, konsultant merytoryczny platformy edukacyjnej „e-wsiz”.

Prowadzone zajęcia:

 • Warsztat prasowy
 • Współczesne media w Polsce
 • Historia mediów na świecie
 • Kształtowanie i badanie opinii publicznej
 • Metody badań medioznawczych
 • Socjologia
 • Nauka o komunikowaniu
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Źródła informacji dla dziennikarza 
 • Tutorial
 • Podstawy komunikacji marketingowej

 

 Cyran 1 kolor mgr Karolina Cyran

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (kierunek: ekonomia, specjalizacja: przedsiębiorczość w Unii Europejskiej) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.Od 2008 Asystent w Samodzielnym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym.W latach 2008-2010 członek Zespołu ds. Badań nad Szkolnictwem Wyższym  projekcie „Uczelnia jutra”.W latach 2010-2013r. specjalista ds. szkoleń i testowania produktów w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły”.

Od września 2012r.  Asystent Prorektora ds. Nauczania.
Trener kreowania koncepcji biznesu.

Prowadzone zajęcia:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy ekonomii
 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Negocjacje
 • Negocjacje i mediacje w administracji
 • Ekonomika przedsiębiorczości
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 Maj-Solarz 1 kolor mgr Dominika Maj – Solarz

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie, specjalność: zarządzanie i dowodzenie,  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Ekonomia, specjalność: Aviation Management oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Socjologia, specjalizacja celna. Obecnie Asystent w Samodzielnym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Od 2013 roku pełni funkcję Koordynatora Rzeszowskiej Akademii Inspiracji ds. Programu Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz Opiekuna Aviation Management Club.

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy ekonomii 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Descriptive statistics
 • Environmental protection
 • Business communication

 

 

  mgr Agnieszka Sęk 

Magister z zakresu zastosowań matematyki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie); pracownik naukowo – dydaktyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (od 2002);

 

Prowadzone zajęcia:

 • Statystyka
 • Ekonometria
 • Prognozowanie
 • Zastosowanie informatyki w analizie i wizualizacji danych statystycznych 
 • Technologia informatyczna
 • Podstawy krytycznego myślenia