„Między integracją a wykluczeniem – wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych”

Miedzy integracją

red. Monika Struck – Peregończyk, Andrzej Rozmus

wyd. Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011

Z recenzji:

„Nieliczna zbiorowość osób niepełnosprawnych, która podejmuje studia wyższe, należy, z jednej strony, do wygranych, bowiem studia stwarzają nie tylko możliwości dalszego zdobywania wiedzy, ale także zwiększają szanse na rynku pracy. Z drugiej jednak strony – jest to kolejne wyzwanie i konfrontacja nie tylko z odmiennymi od szkolnego systemu metodami nauczania, ale także specyfiką środowiska uczelnianego. Jak przebiega proces adaptacji do warunków studiowania w szkole wyższej, czy szkoła wyższa wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, czy w ogóle zauważa ich problemy, na ile nauczyciele akademiccy są świadomi obecności na ich zajęciach obecności osób z ograniczoną sprawnością, czy potrafią uznać normalność tej sytuacji – na te i inne pytania odpowiadają autorzy niniejszej publikacji w drugiej części, omawiając rezultaty badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przeprowadzone badania identyfikują problemy, jakich doświadczają niepełnosprawni i sprawni studenci w procesie tworzenia zintegrowanego – odrzucającego różnicowanie i dyskryminację – środowiska akademickiego. W tym procesie biorą udział w równym stopniu nauczyciele akademiccy i dla nich – jak dowodzą zawarte w niniejszej książce analizy empiryczne – także nie jest to łatwa lekcja”.

Dr hab. Prof. UW Grażyna Firlit – Fesnak