Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0.

mlodzi pomniejszony

red. Andrzej Rozmus

wyd. Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011

(…) Rzadko zdarza się w debacie publicznej o reformacji polskiego szkolnictwa wyższego usłyszeć głosy studentów, młodych naukowców, biznesmenów czy polityków, czyli grup, które de facto będą w przyszłości odbiorcami efektów aktualnie przeprowadzanych zmian. Niniejsza książka jest próbą wypełnienia tej luki. Są w niej zawarte przemyślenia i propozycje młodych (bądź relatywnie młodych) osób stanowiących otoczenie uczelni. Mamy więc tutaj wypowiedzi studentów, młodych naukowców, przedsiębiorców i polityków. Grupy te nie zostały wybrane przypadkowo. Każda z nich jest ważna z punktu widzenia sukcesu szkoły wyższej. Młodzi pracownicy nauki określą w przyszłości międzynarodowy status polskiej edukacji i nauki, na studentach jest testowana większość zmian w obszarze szkolnictwa wyższego, młodzi przedsiębiorcy to ważne ogniwo w spełnianiu utylitarnej roli uniwersytetu, a młodzi politycy będą w przyszłości stanowić prawo, w ramach którego szkołom wyższym przyjdzie się rozwijać. (…)