„Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja”

Szkolnictwo wyższe_ustrój 1

red. Prof. Stanisław Waltoś, dr Andrzej Rozmus

wyd. Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, 2009

Książka ta jest pokłosiem seminarium prowadzonego przez kilka lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, poświęconego tradycji oraz współczesnej problematyce prawnej polskiego szkolnictwa wyższego. Uczestnikami tego seminarium byli adiunkci i asystenci WSIiZ, a także osoby z zewnątrz, interesujące się tymi zagadnieniami. Ustawa z 27 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym – zachęciła uczestników seminarium do bliższego przyjrzenia się rozwiązywaniu w niej węzłowych problemów edukacji na poziomie wyższym.